T.S. PATROL GROUP SP. Z O. O.

T.S. PATROL GROUP SP Z O. O.

ul. Modlińska 219 A

03 120 warszawa

509 048 245, handlowy@tspatrol.pl
698 929 621, l.bartel@interia.pl
536 874 151, biuro@tspatrol.pl


Wpisana do KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP 524-283-47-28, REGON 36770324300000.